Beantwoording feitelijke vragen over hoge onderwijs en beleidsdoorlichting artikel 6 en 7

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het hoger onderwijs.
 

De vragen gingen over:

  • de Strategische Agenda Hoger Onderwijs;
  • het onderzoek 'Houdbaar voor de toekomst';
  • de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs).