Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over breedplaatvloeren

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over breedplaatvloeren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).