Aanbieding Besluit Wmcz 2018

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer het Besluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018).

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.