Antwoorden Kamervragen over het bericht de Universiteit Twente Engels als voertaal heeft

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Vanaf 1 januari wordt er op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken'.