Antwoord op schriftelijke vragen over het bericht over Engels op Universiteit Twente

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken.