Aanbiedingsbrief bij beantwoording feitelijke vragen PFAS

Minister Van Veldhoven stuurt de antwoorden op feitelijke vragen over het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PAS naar de Tweede Kamer.