Besluit op Wob-verzoek over koelinstallaties

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over koelinstallaties, betreffende het onderdeel koudemiddelenregistratie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).