Besluit op Wob-verzoek over ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018

Besluit op een verzoek om informatie om openbaarmaking van de rapportages die de Inspectie SZW heeft gemaakt naar aanleiding van inspecties van alle persoonlijke ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018 en informatie en correspondentie hierover met Tata Steel IJmuiden of zijn onderaannemers. Daarnaast wordt verzocht om correspondentie met Tata Steel of zijn onderaannemers over handhavingstrajecten naar aanleiding van de onderzochte ongevallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).