Besluit Wob-verzoek omgevingsvergunning Vliegbasis Leeuwarden

Besluit op een verzoek om informatie over de (procedure van de) omgevingsvergunning van de Vliegbasis Leeuwarden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).