Kamerbrief bij afschrift brieven GS over Tata Steel

Minister Van Veldhoven stuurt een afschrift van 2 brieven van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland aan Provinciale Staten (PS) naar de Tweede Kamer. De brieven gaan over de hogere uitstoot van stof uit de sinterkoelers van Tata Steel en de zware metalen die aan deze stof gebonden zijn. Minister Van Veldhoven geeft een toelichting bij beide brieven.