Kamerbrief over advies Staatstoezicht op de Mijnen voortgang versterkingsoperatie Groningen

Minister Knops informeert de Tweede Kamer over het advies van Staatstoezicht op de Mijnen ten aanzien van de voortgang versterkingsoperatie Groningen.