Kamerbrief over fout in monitorbijlage 3e voortgangsrapportage Werken in de Zorg

Minister De Jonge meldt dat er verkeerde tabellen zijn opgenomen in de monitorbijlage bij de 3e voortgangsrapportage van het Actieprogramma Werken in de Zorg.