Aanbieding antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begrotingen 2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de 1e suppletoire begrotingen 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.