Aanbieding antwoorden op Kamervragen over wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Minister Kaag stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).