Antwoorden vragen Luchtvaartnotaoverleg

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verschijnen van de Ontwerp-Luchtvaartnota.