Beantwoording Kamervragen over 1e suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de 1e suppletoire begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).