Beantwoording Kamervragen over 1e suppletoire begroting EZK 2020

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).