Beantwoording Kamervragen over het basisjaar van CORSIA en stand van zaken uitvoering motie Sneller en Stoffer

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de Nederlandse inzet bij het voorstel voor Raadsbesluit over EU-inzet International Civil Aviation Organization (ICAO). Het voorstel gaat over het mondiale emissiecompensatie en reductiesysteem CORSIA. Ook gaat zij in op de motie van de Kamerleden Sneller (D66) en Stoffer (SGP) over de Europese slotverordening.