Beantwoording Kamervragen uit overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie

Minister Ollongren beantwoordt vragen uit het verslag van het schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie.