Beantwoording vragen begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Infrastructuur- en Deltafonds voor het jaar 2020

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven beantwoorden een lijst met vragen over de voorstellen van wet tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Infrastructuur- en het Deltafonds voor het jaar 2020.