Besluit op WOB-verzoek inzake onderbouwing Kamerbrief Minister Plasterk

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het betreft een verzoek dat betrekking heeft op de documenten die ten grondslag lagen aan de brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer over de vergelijkbaarheid van de contactinformatie van overheidsorganisaties die wordt gepubliceerd op overheid.nl en die wordt gepubliceerd door Sdu uitgevers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).