Besluit op Wob-verzoek over samenwerkingsovereenkomst vliegveld Valkenburg

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de samenwerkingsovereenkomst voor vliegveld Valkenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).