Verslag van vragen en antwoorden over de 1e suppletoire begroting 2020