Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2020 CW 3.1

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het verzoek van de Kamer om het onderwerp ‘Toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016’ (CW3.1) te benoemen als focusonderwerp voor de verantwoording over 2020, en over de invulling die daaraan zal worden gegeven.