Memorie van Antwoord afschaffing rekentoets vo

Minister Slob reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Afschaffing rekentoets vo.