Kamerbrief bij Ontwerp wijziging Besluit energie vervoer

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een korte toelichting.