Kamerbrief over opzet beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de opzet van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 11 Integraal waterbeleid van Hoofdstuk XII van de rijksbegroting.