Spreekpunten staatssecretaris Van Veldhoven voor opening slim laadplein in Culemborg

Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven op 15 juni bij de opening van een slim laadplein in Culemborg, 1 van de 1e in Nederland.

Allereerst dank voor de uitnodiging. Waardering voor de organisatie met alle beperkingen!

Belangrijk: zichtbaar markeren dat we stappen vooruit zetten met slim laden en schoon rijden.

Mijn belangrijkste boodschap: felicitaties aan u allen met dit nieuwe slimme laadplein.

Prachtig om te zien dat wensen van bewoners, gemeente, energieleveranciers en alle andere partijen hier bij elkaar komen.

  • Bewoners kunnen met een app zelf aangeven hoe en wanneer hun auto opgeladen moet zijn. Zelfs geld verdienen met energie terugleveren.
  • Energieleveranciers en netbeheerders kunnen de belasting van het net beter spreiden en duurzame energie opslaan in elektrische auto’s.
  • Gemeenten lossen ruimteproblemen in de wijk op en zetten stappen met schonere lucht.

Vele vliegen in 1 klap. Het maakt schoon rijden aantrekkelijk en haalbaar. Precies wat Nederland nodig heeft.

De omstandigheden zijn bijzonder. Gezamenlijk proberen we om corona onder controle te houden. Tegelijkertijd blijven vraagstukken om antwoord vragen. Zoals klimaat, zoals schone lucht in de steden.
We hebben de afgelopen tijd kunnen merken hoe de lucht opklaart als het vervoer stilvalt. Vervoer zorgt nu eenmaal voor 30% van de CO2 uitstoot.

Hoe mooi zou het zijn als de economie weer volledig draait, iedereen weer onderweg kan zijn, en dat we toch de lucht schoon houden en de uitstoot laten dalen!

Dat is waar we naartoe werken. Onze ambities zijn scherp:

  • In 2030 zijn alle nieuwe auto’s zonder emissie.
  • Er rijden dan zo’n 1,9 miljoen schone auto’s rond.
  • En er zijn ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig.

Onze uitgangspositie is goed. Nederland is internationaal koploper met elektrisch vervoer en publieke laadinfra.

Vorig jaar is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur opgesteld. Rijk, netbeheerders en markt werken samen aan een dekkend en toekomstbestendig laadnetwerk.

We hebben een levendige markt voor opladen en betrokken branchepartijen en overheden.

En: we zetten de toon met slim laden! Slim laden is de sleutel naar een schone toekomst.


Ik ben blij dat ik een paar duwen in de goede richting kan geven.

  • 2 weken geleden: subsidieregeling elektrisch rijden. Kopers kunnen in aanmerking komen voor flinke aanschafsubsidie. Maakt elektrisch rijden haalbaar en betaalbaar.
  • Vorig jaar: 5 miljoen euro voor gemeenten voor slim laden. 19 gemeenten werken nu aan 45 laadpleinen. De vraag was groot.

Mooi om te merken: gemeenten stellen slim laden steeds vaker als eis bij aanbestedingen van aanleg van laadinfra. Zo komt de schaalvergroting op gang.

Terug naar vandaag.

Er verrijst een nieuwe generatie slimme laadpleinen. Culemborg is daarvan de voorbode. Evenals andere steden die hier vandaag aanwezig zijn.

Dat geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst. Dat is waar we allemaal hard aan toe zijn!

Ik wens u allemaal veel succes!