Kamerbrief jaarverslag Landelijk Bureau Bibob en kwaliteitscommissie Bibob

Minister Dekker stuurt de jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en van de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2019 naar de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij in op beide verslagen.