Aanbiedingsbrief 2e incidentele suppletoire begroting compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 (35464)

Minister Slob en minister Van Engelshoven sturen de nota naar aanleiding van het verslag over de 2e incidentele suppletoire begroting voor compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 naar de Tweede Kamer.