Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg COVID-19 Update stand van zaken onderdeel onderwijs

Minister Slob en minister Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) over COVID-19 Update stand van zaken onderdeel onderwijs.