Besluit Wob-verzoek documenten Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Besluit op een verzoek om documenten die de Stichting Afvalfonds Verpakkingen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft gestuurd naar aanleiding van het besluit last onder dwangsom van 4 juni 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).