Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht ‘Viecurie vreest voor zelfstandigheid’

Minister Van Ark meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht ‘Viecurie vreest voor zelfstandigheid’ later komen dan gebruikelijk.