Uitstelbrief Kamervragen over beantwoording eerdere vragen over het bericht dat een Amerikaanse farmaceut een Nederlands coronamedicijn in productie neemt

Minister van Ark laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over beantwoording van eerdere vragen over het bericht dat een Amerikaanse farmaceut een Nederlands coronamedicijn in productie neemt niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.