Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl

MINBZK:Externe optredens bewindslieden week 40

EXTERNE OPTREDENS BEWINDSPERSONEN
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES
AGENDA WEEK 40: maandag 2 oktober t/m zondag 8 oktober 2000

Minister mr. K.G. de Vries

maandag 2 oktober
9.00 - 10.00 uur
Startbijeenkomst derde lichting trainees met een gezamenlijk ontbijt. Zo'n 125 pas-afgestudeerde hbo'ers en academici starten hun loopbaan als trainee bij verschillende ministeries. Onder hen zijn 20 trainees van allochtone afkomst (16 procent). De minister zal bij die gelegenheid bekend maken hoe het de trainees uit de eerste lichting, die twee jaar geleden zijn begonnen, is vergaan en waar zij inmiddels terecht zijn gekomen.
Locatie: Den Haag, stadhuis, restaurant (11e etage), Spui 70.

dinsdag 3 oktober
19.00 uur
Algemeen Overleg over Algemene Commissie Europese Zaken; handvest van de grondrechten. Eventueel aansluitend plenair debat over Begroting Hoge Colleges van Staat.
Locatie: Den Haag, Tweede Kamer.

woensdag 4 oktober
10.00 uur
Algemeen Overleg Kabinetsstandpunt toekomst onafhankelijk en diepgaand onderzoek naar ernstige ongevallen en rampen.
Locatie: Den Haag, Tweede Kamer.

14.00 uur
Algemeen Overleg BVD-jaarverslagen 1998-1999.
Locatie: Den Haag, Tweede Kamer.

donderdag 5 oktober
15.45 uur
De minister zal spreken tijdens het jaarcongres van het Nederlands Genootschap Burgemeesters. Het thema van de bijeenkomst is 'De rol van de media op veiligheidsgevoelens'.
Locatie: Groningen, Stadsschouwburg, Turfsingel 86.

Staatssecretaris drs. G.M. de Vries

woensdag 4 oktober
10.00 uur
Algemeen overleg over rampenbestrijding.

- In juni besloot het kabinet dat er naast de bestaande Raad voor de Transportveiligheid en de nog op te
richten Ongevallenraad Defensie één onafhankelijke instantie komt voor het onderzoeken van alle andere
rampen en zware ongevallen: de Commissie Rampen en Calamiteiten.
- Tweede onderwerp van het Algemeen overleg is de stand van zaken bij de voorbereiding op rampen rond
luchtvaartterreinen, nucleaire installaties en bedrijven met gevaarlijke stoffen (Seveso-bedrijven).
Locatie: Den Haag, Tweede Kamer.

15.30 uur
Algemeen Overleg over de Nota Migratie Antilliaanse Jongeren (samen met de minister voor Grote Steden en Integratiebeleid). Locatie: Den Haag, Tweede Kamer.

vrijdag 6 oktober
14.00 uur
De staatssecretaris zal de studiedag 'Ambulancevervoer in de grensstreek: naar een praktische oplossing' van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad afsluiten.
Locatie: Baarle, Cultureel Centrum, Pastoor de Katerstraat 5-7.

Minister mr. R.H.L.M. van Boxtel
minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

maandag 2 oktober
12.00 - 12.30 uur
De minister neemt het eindverslag van het project Landelijk Meldpunt Slachtoffers Aardbeving Turkije in ontvangst.
Locatie: Den Haag, ministerie BZK, Schouwzaal.

13.00 - 18.00 uur
Algemeen Overleg over Arbeidsbeleid en Etnische minderheden (samen met minister SZW en OCenW).
Locatie: Den Haag, Tweede Kamer.

dinsdag 3 oktober
15.00 - 16.00 uur
Minister Van Boxtel en staatssecretaris Van der Ploeg (OCenW) brengen een bezoek aan een bibliotheek in Capelle aan den IJssel ter afronding van het project 'Overheid, een open boek'. Doel van dit project iedere openbare bibliotheek te voorzien van publieke internetvoorzieningen. Minister Van Boxtel draagt het project over aan staatssecretaris Van der Ploeg als eerstverantwoordelijke voor het bibliotheekbeleid. Locatie: Capelle aan den IJssel, Stadsplein 39.

woensdag 4 oktober
15.30 uur
Algemeen Overleg over de Nota Migratie Antilliaanse Jongeren (samen met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
Locatie: Den Haag, Tweede Kamer.

18.00 - 21.30 uur
Slotbijeenkomst communicatietraject nota 'Contract met de toekomst'. Tijdens deze bijeenkomst zal het startschot worden gegeven voor de nieuwe site van de minister, www.rogervanboxtel.nl. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd na drie maanden discussie op het internet via www.toekomst.overheid.nl. De minister zal de hoofdlijnen uit de discussie presenteren. Om 18.00 is de persconferentie.

Nadere inlichtingen bij persvoorlichting BZK, telefoon 070 - 426 8888.
Buiten kantooruren is altijd een voorlichter bereikbaar via de meldkamer van het ministerie, telefoon 070-426 6060.

29 sep 00 15:47