Politiebericht Brabant-Noord: Den Bosch 01-03-2001 Persbericht district Den Bosch

TAXIRIT NIET BETAALD (Vught/Den Bosch)

Een 32 jarige vrouw zonder woon- of verblijfplaats is woensdagavond door een taxichauf-feur op het politiebureau afgezet en daar aangehouden en ingesloten. De vrouw was opge-haald in de Taalstraat in Vught en werd vervoerd naar het centrum van s-Hertogenbosch. Daar aangekomen bleek zij de ritkosten niet te kunnen betalen. De chauffeur besloot daarom met de vrouw door te rijden naar het politiebureau. Zij was op 26 februari j.l. ook al voor een soortgelijk feit aangehouden. Zij is in verzekering gesteld.

BEDREIGING MET GEWELD (s-Hertogenbosch)

Woensdagavond is op de Hinthamerstraat in s-Hertogenbosch een 45-jarige man aangehou-den. De onder invloed van alcohol verkerende man had gedreigd van het tehuis voor daklo-zen Het Inloopschip de ruiten in te gooien. Toen de politie kwam stond de man met een putdeksel in de hand. Toen hij, nadat hem door de agenten enkele malen gevorderd was te vertrekken, niet wegging is hij aangehouden en ingesloten.

MISHANDELD (s-Hertogenbosch)

Een 37-jarige vrouw uit s-Hertogenbosch deed woensdagavond aangifte van mishandeling gepleegd door een 19-jarige plaatsgenote op de Eerste Hambaken in s-Hertogenbosch. Zij is meerdere keren in het gezicht gestompt en liep licht beenletsel op toen de 19-jarige enkele keren het portier van de auto dicht deed terwijl het slachtoffer de benen buiten de auto hield. Het slachtoffer ging die avond met haar dochter naar de later verdachte om fotos af te ge-ven. Kennelijk was er voor die tijd al een woordenwisseling geweest tussen haar dochter en de 19-jarige, want op het moment dat zij met de auto op de Eerste Hambaken werd haar dochter aangevallen. De vrouw kwam toen tussen beiden maar werd toen zelf mishan-deld.

AUTOBRANDEN (s-Hertogenbosch)

In de nacht van woensdag op donderdag is op de Acaciasingel in s-Hertogenbosch een per-sonen uitgebrand. Een getuige heeft een harde klap gehoord en zag daarna twee jongens hard weglopen in de richting van de Kastanjestraat. Er is waarschijnlijk sprake van brandstich-ting.

In dezelfde nacht is op de Albert Plesmansingel brand gesticht in een Volkswagen transpor-ter. Van de auto is een ruit vernield waarna brand is gesticht. Daarna is de auto in een sloot geduwd.

TOEZICHT OP PARKEREN AANHANGWAGENS (Drunen)

Het politieteam Drunen gaat met ingang van volgende week toezien op het onbevoegd laten staan van aanhangwagens op de openbare weg. Ingevolge de gemeentelijke verordening is het verboden om aanhangwagens langer dan drie dagen achtereen op de openbare weg te laten staan. Het is daarnaast altijd verboden om aanhangwagens vastgeklonken te hebben aan gemeente-eigendommen, zoals verkeerspalen, bomen enz.. Tegen de eigenaren wordt bij aantreffen van deze aanhangwagens proces-verbaal opgemaakt. Aanhangwagens waarvan vermoed wordt dat zij niet meer als zodanig in gebruik zijn kunnen in het kader van de afvalstoffenwet van de openbare weg worden verwijderd. Het besluit tot deze actie komt voort uit een toenemend aantal in Drunen geparkeerde aan-hangwagens die een buurtontsierend karakter vormen.

AUTODIEFSTAL (s-Hertogenbosch)

In de nacht van dinsdag op woensdag is vanaf een bedrijventerrein aan de Ertveldweg in s-Hertogenbosch een zwarte personenauto van het merk SAAB 9000 2.3 turbo met het Engelse kenteken 50168 gestolen.

LICHTE HERSENSCHUDDING (s-Hertogenbosch)

Een 23-jarige bromfietser uit Engelen is vanmorgen op de Aartshertogenlaan in s-Hertogenbosch ter hoogte van de Victorialaan van achter aangereden door een auto. De man kwam ten val en liep een lichte hersenschudding op. De automobilist is doorgereden. Zijn identiteit is niet bekend geworden.

GESTOLEN AUTO GEVONDEN (s-Hertogenbosch)

Vanmorgen is in het water van de Noorderplas aan het Burgemeester van Zwietenpad in s-Hertogenbosch een auto aangetroffen. De auto bleek afgelopen nacht te zijn gestolen vanaf de Buitenpepersdreef.

INBRAAK IN SCHOOL, (s-Hertogenbosch)

Vanmorgen werd ontdekt dat er was ingebroken in een schoolgebouw aan het Sweelinck-plein in s-Hertogenbosch. Er wordt computerapparatuur en een videorecorder vermist. Bo-vendien zijn er enkele automaten opengebroken.