Raadscommissies

- Keypoint: 'onderzoek alternatieven gratis openbaar vervoer'
- Luchthaven Twente, een discussienota

- Nota Duurzaam Veilig

- Ontwerp bestemmingsplan Flemingstraat

- Ontwerp bestemmingsplan Rozenstraat - Resedastraat - Boerhaavelaan
- Ontwerp partiële herziening Anninks- en Nijhofshoek (Enschedesestraat

309)

- Voorbereidingsbesluit / toepassing artikel 19 lid 1/19a WRO en artikel 50
lid 4 WW ten behoeve van het oprichten van een opslagruimte met werkplaats aan de Anthoniusstraat 52.

- Toepassen artikel 19 lid 1/19a WRO en artikel 50 lid 5 WW ten behoeve
van het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Oude Deldenerweg 12
- Toepassing artikel 19 lid 1/19a WRO en artikel 50 lid 4 WW ten behoeve
van het verbouwen van een winkel met woonhuis tot een kantoor met woonhuis aan de C.T. Storkstraat 52

- Toepassing artikel 19 lid 1/19a WRO ten behoeve van de bouw van twee kantoorgebouwen c.a. in plan Oosterbos

- Verzoek van NautahDuthill tot toekenning van een compensatie als gevolg
van het besluit van de raad om het bestemmingsplan 'Verkooppunt voor
motorbrandstoffen aan de Deurningerstraat' niet vast te stellen.

Aankomende raadscommissies
Op 13 maart vergadert de commissie Sport, Personeelszaken, Onderwijs en Welzijn, op 14 maart vergadert de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken en op 15 maart vergadert de commissie Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu. De agenda's van de commissievergaderingen worden gepubliceerd in het Hengelo's Weekblad van 13 maart 2001.

Culturele Raad
De voor 12 maart geplande vergadering van de Culturele Raad is verplaatst naar maandag 19 maart 2001. De vergadering begint om 16.15 uur.