Gemeente Nijmegen

Laatste hand aan geluidswerende maatregelen Spoorbrug

Op 2 maart worden de raildempers aan de zijkanten van de spoorstaven van de spoorbrug over het Maas-Waalkanaal aangebracht. Dit is de tweede fase in het aanpakken van de geluidsoverlast van de spoorbrug. Eerder werden al geluiddempende materialen onder de spoorstaven gelegd. De verwachting is dat door de maatregelen de overlast voor omwonenden met 4 DBA zal afnemen. Wethouder Verdijk neemt vrijdagmiddag om 13.00 uur een kijkje bij de werkzaamheden.

De plaatsing van de raildempers is ruim een maand later dan gepland doordat de aanlevering van materialen op zich liet wachten. De afronding van het project vindt plaats in week 10. De kosten van het project bedragen ongeveer een half miljoen gulden en deze worden grotendeels door de gemeente en het ministerie van VROM gedekt. Dit is de eerste spoorbrug in de provincie Gelderland die in verband met spoorweglawaai op deze wijze wordt aangepakt. De gemeente hoopt dat hierdoor de geluidsoverlast voor bewoners in de wijde omtrek zal verminderen.