Gemeente Nijmegen

Regentonnen leveren geld op voor Masaya

Bij de opening op 2 maart van de tentoonstelling 'Milieu. Mooi meegenomen' zal wethouder Verdijk aan de Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya een cheque overhandigen met de opbrengst van de vorig jaar gehouden regentonactie in Nijmegen. De opening is om 14.00 uur in het Open Huis.

Van april tot en met juni 2000 organiseerde de gemeente Nijmegen in samenwerking met NUON, Waterbedrijf Gelderland, Zuiveringsschap Rivierenland en de Provincie Gelderland in Nijmegen een regentonactie, waarbij regentonnen dankzij subsidie van de diverse partijen tegen een sterk gereduceerd tarief werden aangeboden aan inwoners van Nijmegen. In totaal zijn er in Nijmegen in 3 maanden tijd 765 regentonnen verkocht aan inwoners van de stad.
Per verkochtte ton heeft NUON (en in Lent Waterbedrijf Gelderland) 5 gulden gedoneerd aan een project voor de aanleg van biofilters om afvalwater te zuiveren in Masaya. Dit geld komt in aanmerking voor een verdubbelingsregeling van het Rijk waardoor er per verkochte Nijmeegse regenton uiteindelijk een tientje naar het project gaat. Zo is door de verkoop van regentonnen in Nijmegen 7650 gulden beschikbaar voor het biofilterproject in Masaya.
In Masaya wordt met het project Salto Transatlantico een nieuwe wijk gebouwd: 600 huizen die over vijftien jaar klaar moeten zijn. Geld voor het bouwproject wordt bijeengebracht door de verkoop van grond in de Waalsprong. Twee kwartjes voor elke verkochte vierkante meter. Maar dat geld is alleen bedoeld voor de woningbouw. De aanleg van wegen, waterleiding, afvalwaterzuivering etc. moet op een andere manier gefinancierd worden.
Waterzuivering gaat straks plaatsvinden in biofilters. Dat zijn vloeivelden waarin afvalwater biologisch gereinigd wordt. Gebruik van biofilters is goedkoper en gemakkelijker dan de bouw van zuiveringssinstallaties en beter dan lozing op het meer vlakbij.

Door een regenton te kopen hebben 765 Nijmegenaren naast een beter milieu in hun eigen stad ook hun steentje bijgedragen aan een beter milieu elders.