Wijkjaarplannen liggen ter inzage

Op 19 februari heeft de commissie Verkeer en Buurt de wijkjaarplannen voor 2001 goed gekeurd. Het gaat om de jaarplannen voor de zeven verschillende wijken waarin Hilversum is opgedeeld.

In deze wijkjaarplannen is te lezen welke activiteiten de gemeente, SIS (opbouwwerk), politie en corporaties in de verschillende wijken gaan ondernemen in 2001. Een belangrijk element in de wijkjaarplannen is de wijksignalering. Voor de wijksignalering is gebruikgemaakt van gegevens van CBS, de gemeentelijke omnibusenquête en van de kennis van de gemeentelijke wijkcoördinator.

De wijkjaarplannen liggen vanaf 20 februari ter inzage in de Burgerleeskamer van het raadhuis (Dudokpark 1) en bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23. Een wijkjaarplan kan ook worden toegezonden. U kunt een exemplaar aanvragen bij mevrouw A. Scheers, werkzaam bij het secretariaat van Buurt&Beheer; tel: 629 23 80.