Voorstel wijkbudgetten
Terug
Door middel van de invoering van wijkbudgetten wil de Raad de betrokkenheid van burgers bij hun leef- en woonomgeving vergroten. Met het wijkbudget kunnen bijvoorbeeld projecten of activiteiten gefinancierd worden.

Ter inzage en inspraak
Het voorstel om wijkbudgetten in te voeren is op 27 februari 2001 door het College van B en W aangenomen. Het voorstel ligt van 28 februari tot 28 maart 2001 ter inzage in De Gemeentewinkel, telefoon 2459555. U kunt uw zienswijzen over dit voorstel van 28 februari tot en met 28 maart 2001 kenbaar maken bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie
Voor meer informatie over het voorstel wijkbudgetten kunt u contact opnemen met dhr. W. Waninge, telefoon 2459480.