Sein op groen voor bouw SMC Seinhorst

Het College van burgemeester en wethouders heeft voor de locatie Jan van der Heijdenstraat/Zenderstraat vrijstelling verleend van het bestemmingsplan `Kamerlingh Onnesweg' ten behoeve van de bouw van een sociaal medisch centrum. De aanvraag alswel de ruimtelijke onderbouwing hebben voor een periode van vier weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Het voormalige PTDSN-terrein, het huidige Seinhorst, herbergde tot het eind van de jaren negentig een verouderd bedrijventerrein. Dit terrein omvatte meerdere bedrijven dat zich rond de Nederlandse Seintoestellenfabriek had gevestigd. Inmiddels is deze bedrijvigheid verdwenen en is het terrein herontwikkeld waarbij woningbouw, winkels, schone bedrijvigheid zoals kantoren, een kerk, speel- en recreatievoorzieningen als wel een buurtpark is gerealiseerd. Een sociaal medisch centrum ontbrak nog op Seinhorst. Met deze vrijstelling heeft het College deze maatschappelijke voorziening planologisch mogelijk gemaakt.

Het sociaal medisch centrum presenteert zich als individueel volume met een eigen identiteit. Het gebouw zal op de begane grond een huisartsenpraktijk, op de eerste verdieping een tandartsenpraktijk en een praktijk voor tandtechniek en op de tweede verdieping eveneens een tandartsenpraktijk en praktijkruimte voor andere aanbieders van zorg gaan herbergen.