Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuw evaluatie-instrument voor de kinderopvang

Werken aan welbevinden

2 maart 2001

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de publicatie Werken aan welbevinden verschenen voor het management van de kinderopvang. Hierin staat een methode beschreven waarmee leidsters in de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buiten-schoolse opvang het welbevinden van kinderen in hun groep kunnen evalueren.

Voelen de kinderen zich bij ons in de groep prettig? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Met het evaluatie-instrument dat in de publicatie Werken aan welbevinden wordt gepresenteerd, kunnen leidsters in de kinderopvang deze vragen beantwoorden. Het is gebaseerd op observaties door leidsters van de individuele kinderen en de groep als geheel en op het oordeel van ouders. Met deze gegevens kan bekeken worden hoe de kinderen zich voelen en welke veranderingen er in kunnen worden gevoerd om het welbevinden van de kinderen te vergroten en zo de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Het instrument is gebaseerd op een eerdere proefversie die beschreven staat in het Handboek Kwaliteitsstelsel Kinderopvang.

Inhoud
De publicatie Werken aan welbevinden is geschreven voor het management van kinderopvang en gastouderbureaus. Leidinggevenden kunnen met de informatie uit dit boek hun leidsters motiveren en bijstaan in het gebruik van het instrument en het verwerken van de resultaten. In het boek vindt de lezer achtergrondinformatie over het belang van welbevinden en de manieren waarop de omgeving aan het welbevinden van kinderen kan bijdragen. Ook is een handleiding opgenomen om het evaluatie-instrument bij een instelling te introduceren. Een groot gedeelte van het boek bestaat uit het instrument zelf: observatielijsten, vragenlijsten, scoreformulieren en hulpmiddelen om een verslag te maken en verbeteringen te bedenken. De observatie-, vragen- en overzichtslijsten staan tevens op de bijgevoegde diskette. Hiermee hebben instellingen de mogelijkheid de lijsten aan te passen aan hun eigen situatie en werkwijze.

Certificering
De kinderopvang beschikt sinds 1998 over een eigen certificeringssysteem, waarbij de kwaliteit van kindercentra en gastouderbureaus door een onafhankelijke certificerende organisatie op basis van vastgestelde normen getoetst wordt. Door gebruik van het evaluatie-instrument Werken aan welbevinden kan worden voldaan aan enkele normen om in aanmerking te komen voor dit certificaat.

Video
Bij het boek hoort ook een instructievideo Welbevinden in beeld die eind maart verschijnt. De video bestaat uit twee delen: een deel waarin te zien is hoe leidsters met observaties omgaan en een tweede deel waarin de kijkers zelf kunnen oefenen met observeren.

Bestellen
Werken aan welbevinden. Het evaluatie-instrument voor de kinderopvang opnieuw bekeken (186 blz., inclusief diskette) is geschreven door Mariëlle Balledux en kost f 47,50. ISBN 90-5050-876-6 en E 22018. Welbevinden in beeld (video, verschijnt eind maart) is geproduceerd door Clé Jansen en kost f 49,50. ISBN 90-5050-884-7 en E 23173. Het boek en de video zijn te verkrijgen via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 1 maart 2001