PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers bindt strijd aan met RSI

PricewaterhouseCoopers bindt strijd aan met RSI

Het accountants- en adviesbureau PricewaterhouseCoopers heeft besloten om aan al haar 6.000 medewerkers in Nederland het anti-RSI softwarepakket WorkPace ter beschikking te stellen, zowel op het werk als thuis. Met deze nieuwste arbomaatregel verwacht het bedrijf een belangrijke stap te zetten bij het voorkomen van RSI.

RSI in Nederland
RSI is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Beeldschermwerkers behoren tot de grootste risicogroepen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 30-50% van de beeldschermwerkers in meer of mindere mate last heeft van RSI. Het gaat hierbij niet alleen om polsklachten (muisarm), maar vooral nek- en schouderproblemen scoren hoog op de klachtenlijst. 4% van de WAO instroom is het gevolg van RSI. Enkele grote instellingen en bedrijven schatten dat zij ieder jaar gemiddeld ongeveer f 2.000,00 per medewerker kwijt zijn aan RSI.

Oorzaken
Het werkgedrag van de beeldschermwerker wordt gezien als belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van RSI; er wordt door steeds meer mensen steeds intensiever met computers gewerkt. Inmiddels werkt in Nederland 55% van de beroepsbevolking meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm.

Software tegen RSI
Met alleen een verantwoorde werkplek en een goede werkhouding worden niet alle klachten voorkomen. De belangrijkste sleutel tot preventie is het doorbreken van de langdurige statische belasting. Het nemen van zowel hele korte onderbrekingen als langere pauzes blijkt verfrissend te werken en is bewezen effectief tegen vermoeidheid en klachten. Het softwarepakket WorkPace registreert alle toetsaanslagen, de typsnelheid, de muiskliks, de muisbewegingen en de gewerkte tijd aan de computer. Op basis van persoonlijke instellingen worden de medewerkers gewaarschuwd als overbelasting dreigt. Indien nodig worden zij geadviseerd om een korte of langere pauze te nemen (micro- en macropauzes) of om een oefening te doen, waarmee men verhardingen in spieren en klachten kan voorkomen. Daarnaast biedt WorkPace de mogelijkheid tot het registreren en analyseren van diverse aspecten van het computergebruik. Hiermee kunnen risicos in kaart worden gebracht en vervolgens aangepakt.

RSI-beleid bij PricewaterhouseCoopers
Het RSI-beleid van PricewaterhouseCoopers is er al jaren op gericht om de problematiek van RSI zoveel mogelijk op preventieve wijze aan te pakken. Aan aspecten als werkhouding en werkplekinrichting wordt al jaren veel aandacht besteed. Met de introductie van WorkPace kan ook de wijze van werken gericht worden verbeterd. Dit biedt voordelen voor zowel de medewerkers als het management, beiden zijn immers gebaat bij een gezonde organisatie met gezond personeel.
Bij de selectie en invoering van WorkPace heeft PricewaterhouseCoopers gekozen voor eenparticipatieve ontwerpaanpak; dit wil zeggen dat toekomstige gebruikers vroegtijdig zijn betrokken bij de selectie en evaluatie van het softwarepakket. Uiteindelijk is voor WorkPace gekozen omdat dit pakket het beste scoorde op de criteria gebruiksvriendelijkheid, doelmatigheid, flexibiliteit, support, technische stabiliteit en prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien werden de meertaligheid van het pakket en de technische geschiktheid van de netwerkversie voor grote organisaties goed ontvangen, met het oog op het internationale karakter van de organisatie. Aangezien het thuisgebruik van de computer in toenemende mate wordt gezien als belangrijke risicofactor voor RSI heeft PricewaterhouseCoopers besloten om WorkPace ook beschikbaar te stellen voor de privécomputers van haar medewerkers.


-EINDE-