Politiebericht Limburg-Noord: Venlo 2-03-2001
Mediaberichten 2 maart (10.00 uur)

Besparing komt ten goede aan meer veiligheid op straat

Politie bespaart op telefonie

REGIO - De politie Limburg-Noord heeft zich in november 1998 aangesloten bij een initiatief van enkele grote ministeries om hun afname van telefoniediensten gezamenlijk in een Europese aanbestedingsprocedure te gieten met als doel door het grote kwantum een aanzienlijke korting bij de leveranciers te kunnen bedingen. Donderdag 1 maart heeft plaatsvervangend korpschef Barry de Koningh de contracten ondertekend namens de korpsbeheerder.

In de uiteindelijke aanbesteding onder de verzamelnaam Overheidstelefonie 2000 (OT 2000) heeft een groot aantal ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, rijksdiensten, politieregios e.d. meegedaan. Dit contract levert de politieregio Limburg-Noord per jaar een besparing op van 150.000 gulden aan abonnements- en gesprekskosten.

Meer veiligheid
De kostenbesparing van 150.000 gulden is voor de politie Limburg-Noord een welkome aanvulling op de algemene middelen. Hiermee kan de politie haar bedrijfsvoeringskapitaal ophogen wat dan weer ten goede komt aan het algemene politiewerk en dus aan de veiligheid op straat. Daarnaast is er een eenmalige bonus van nog eens 120.000 gulden ontvangen voor de aanschaf van telefoontoestellen. Plaatsvervangend korpschef De Koningh merkte op dat het goed is dat ook in de politiewereld samengewerkt wordt om grote aanbestedingen zo voordelig mogelijk te regelen. Deze besparingen zijn aan de burger, de klant van de politie, goed te verkopen. Het geld dat hiermee bespaard wordt kan de politie weer ten goede laten komen aan meer veiligheid voor de inwoners van de regio Limburg-Noord.

Specifieke behoefte
De politieregio Limburg-Noord heeft voor elk onderdeel bij de geselecteerde aanbieders een offerte aangevraagd op de specifieke behoefte en situatie in haar regio. Op basis van vooraf vastgelegde selectiecriteria heeft een objectieve offertebeoordeling plaatsgevonden, waaruit voor de regio de keuze is gevallen op KPN voor de vaste telefonie, Libertel-Vodafone voor de mobiele telefonie en Versatel voor internationale gesprekken.