Gemeente Leiden

Nieuwsbrief Stad & Milieu

BOUWEN EN WONEN - Groen en woningen op het voormalig Van Gend en Loosterrein? Of toch vooral parkeren? Lees erover in de net verschenen nieuwsbrief Stad & Milieu van de gemeente. Nieuwsbrief 6, over de ontwikkeling van het terrein langs de spoorlijn Leiden-Utrecht, is voor alle geĂŻnteresseerden op te halen op de balies van het stadhuis en het Stadsbouwhuis.