Gemeente Leiden

Gaan de Offerfeesten door?

CULTUUR EN EDUCATIE - Door het tijdelijke verbod op het vervoeren van schapen en geiten, dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij afgelopen maandag heeft afgekondigd, is het onzeker of de Offerfeesten van volgende week door kunnen gaan. Gisteren zijn de werkgroep Offerfeesten, bestaande uit vertegenwoordigers uit de islamitische gemeenschap, de gemeente en de politie bijeengekomen om een definitieve beslissing te nemen aan de hand van de meest recente informatie van het ministerie. De uitkomst van de vergadering was bij het ter perse gaan van deze editie van de Stadskrant nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen moskee. De gemeente heeft een lijst met namen en telefoonnummers van de contactpersonen. Hiervoor kunt u het algemene telefoonnummer van de gemeente bellen (071-5165165).