Gemeente Zoetermeer

Nieuwsbrief voor het aanvragen van subsidies

De nieuwsbrief subsidies is weer verschenen. Deze nieuwsbrief bevat informatie voor welzijnsinstellingen en ook andere instellingen, die nodig is voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het jaar 2002. Instellingen, die in 2001 subsidie van de gemeente ontvingen, hebben de nieuwsbrief al automatisch toegestuurd gekregen. Organisaties die dit jaar voor het eerst subsidie willen aanvragen, kunnen een exemplaar opvragen bij de hoofdafdeling Welzijn van de gemeente, telefoon (079) 3 468 550. In de nieuwsbrief subsidies wordt dit keer speciale aandacht gevraagd voor het project 'de Sportcarrousel'. Met dit project wil de gemeente mensen actief in beweging krijgen.
Subsidieaanvragen voor het jaar 2002 moeten uiterlijk 1 april a.s. in tweevoud bij de gemeente zijn ingediend. Door de gemeente wordt subsidie verleend als het belang hiervan wordt onderkend en de activiteit past in het gemeentelijk beleid. En op de begroting hiervoor de benodigde gelden beschikbaar zijn gesteld. Ook zal de aanvraag aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze staan in de nieuwsbrief vermeld. In deze uitgave staat onder andere informatie over de subsidievormen, de procedure van de behandeling van de subsidieaanvraag en de wijze waarop de gemeente de subsidieaanvraag beoordeelt.
Om de helpende hand te bieden voor het indienen van een subsidieaanvraag, heeft de gemeente evenals voorgaande jaren een Helpdesk ingesteld. Hier kan men terecht met alle vragen en problemen. De Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur via het telefoonnummer (079) 3 468 550. De medewerkers van de Helpdesk proberen de vragen dan onmiddellijk te beantwoorden. Voor 2002 kan voor het eerst een deel van de subsidies ook via www.zoetermeer.nl worden aangevraagd.Gemeente Zoetermeer © maart 2001