Landschapsbeheer Nederland


Landelijke weidevogeldag afgelast door verspreidingsgevaar mond- en klauwzeer

In Nederland is geen besmetting met mond- en
klauwzeer opgetreden. Om de kans op een uitbraak van deze ziekte zo klein mogelijk te maken, worden overal in ons land maatregelen genomen die een mogelijke verspreiding van ziektekiemen tegengaan. Vandaar dat Landschapsbeheer Nederland in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO-Nederland) heeft besloten de Landelijke Weidevogeldag 2001 niet door te laten gaan.

Voor de Landelijke Weidevogeldag, die zou worden gehouden op zaterdag 3 maart 2001 in de Vereeniging in Nijmegen, hebben zich ruim 700 vrijwilligers en agrariërs opgegeven. Vooral door het bezoek van veehouders aan deze dag zou een mogelijke verspreiding van het mond- en klauwzeervirus niet kunnen worden uitgesloten. De afgelasting van de Landelijke Weidevogeldag past in de reeks van maatregelen die overal in Nederland uit voorzorg worden genomen. Hoewel alleen enkele diersoorten mond- en klauwzeer kunnen krijgen, is het wel mogelijk dat mensen de ziekte overdragen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het gevaar voor mond- en klauwzeer zal een nieuwe datum voor de landelijke weidevogeldag worden vastgesteld.

Advies aan vrijwilligers
Landschapsbeheer Nederland adviseert ALLE vrijwilligers niet voor 12 maart 2001 bij boeren op het erf te komen of het land in te gaan. Op die datum zou in principe duidelijk moeten zijn of mond- en klauwzeer zich vanuit Groot-Brittanië naar het vasteland van Europa heeft kunnen verspreiden.
Of vrijwilligers na genoemde datum wel weer bij boeren terecht kunnen, zal bekend worden gemaakt via de provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Ook op deze website zal het laatste nieuws over mond- en klauwzeer in relatie tot het werken van vrijwilligers in natuur en landschap zijn te vinden.

Meer over mond- en klauwzeer kunt u lezen op de site www.minlnv.nl/mkz.

Bel voor meer informatie over vrijwillige weidevogelbescherming met Aad van Paasen (030-2345019).Landschapsbeheer Nederland, Postbus 12048, 3501 AA Utrecht Telefoon 030-2345010, Fax 030-2310315
Email: post@landschapsbeheer.com