Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Maartnummer van Tijdschrift voor de Sociale Sector

Arme kinderen in Nederland


1 maart 2001


Van de kinderen in Nederland leeft 11 procent rond het bestaans-minimum. Zij lijden daar onder, niet alleen in materieel en sociaal opzicht, het is ook een emotionele belasting. Maar niet ieder minimumhuishouden gaat in dezelfde mate gebukt onder de benarde financiële situatie. Er zijn factoren die de last van armoede versterken of juist afzwakken. Een artikel van Tamara van der Hoek in het maartnummer van Tijdschrift voor de Sociale Sector.

Verder in dit nummer:

Mijn en dijn
Is de wijk of het dorp van ons allemaal of hebben de zittende bewoners in dit opzicht grondrechten? Sociale cohesie en een eigen identiteit zijn belangrijk voor stadswijken en dorpen. Maar het gevaar is: uitsluiting van nieuwkomers en weigering van asielzoekers. Zo worden mijn en dijn tegenstellingen die zich moeilijk laten verzoenen. Toch is het mogelijk om verbondenheid met de plek te combineren met culturele openheid.

Door de ogen van daklozen
Daklozen uit Utrecht en Amersfoort fotografeerden met een wegwerpcamera scènes uit hun leven: `Ik moest uit mijn schulp kruipen om contact te maken met de mensen om mij heen, anders kun je geen foto maken.´

De onweerstaanbare opkomst van de provincie
De provincies willen onmiskenbaar een grotere rol spelen op sociaal terrein. Maar zullen ze dan niet de gemeenten wegdrukken of het rijk (voor zover die zich laten wegdrukken)? En wordt dan niet op allerlei plaatsen dubbel, of driedubbel werk verzet? Op het terrein van sociaal beleid wordt al zoveel geëchood en gepapegaaid. Toch is ook het ministerie van VWS voorstander van intensievere samenwerking tussen de landelijke infrastructuur (NIZW, FORUM, Verwey-Jonker Instituut, IPP, LCO) en provincie en provinciale partners. De provincie kan, zegt VWS, iets toevoegen aan het sociaal beleid. Wat die toegevoegde waarde zou kunnen zijn, staat in het maartnummer van TSS.

Een achterlichtje in het donker
In het boek Het oog van de storm. Slachtoffers in actie staan interviews met mensen die allen op de een of ander wijze te maken hebben gekregen met geweld. Naast slachtoffer werden zij echter ook actievoerder. TSS publiceert het interview met Michelle Smelik en Patricia Suèr. Zij zijn de nabestaanden van Lucie Burgdorffer, die in 1988 werd verkracht en vermoord door een tbs-patiënt op proefverlof.

Abonnement
Een abonnement op het Tijdschrift voor de Sociale Sector kost f 112,50 voor particulieren, f 172,50 voor instellingen en f 75,- voor studenten. ISSN 0921-2116.

Laatste update: 1 maart 2001